Somatoza trading center  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  აქცია,ფიუჩერსი,დივიდენდი 


კონტაქტები

             გია კალანდია                                            არტიომ კალანდია  
   ანალიტიკოსი,თრეიდერი                                        თრეიდერი
   598 183911                                                         568 854002
       

                               geofinam@yahoo.com
                               თბილისი, ვაჟა ფშაველას 16
                               ქუთაისი, თამარ მეფის 59
                               ზუგდიდი, კოსტავას 54

.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS