Somatoza trading center  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  აქცია,ფიუჩერსი,დივიდენდი 


Forex

ფორექსი (FOREX)- ინგლისურიდან foreign exchange market –  "საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი". FOREX–ის ბაზარი წარმოადგენს ვალუტასთან(Currency)სხვადასხვა სავაჭრო,საინვესტიციო და სპეკულატიური ოპერაციების ერთობლიობას. გარიგებების 80% წარმოადგენს ოპერაციები, რომელთა მიზანია ვალუტის კურსის ცვლილებიდან მოგების მიღება. FOREX არ გააჩნია კონკრეტული სავაჭრო ადგილი, რაც განასხვავებს მას სხვა ბირჟებისგან. ეს არის სავალუტო დილერების ტელეკომუნიკაციის მეშვეობით ერთმანეთთან შეერთებული  უდიდესი ქსელი. სავალუტო დილერები განთავსებულია მსოფლიოს ყველა წამყვან ფინანსურ ცენტრებში და სადღეღამისო მუშაობით ქმნიან ერთიან მექანიზმს. სავალუტო ბაზრის ძირითადი მონაწილები: კომერციული ბანკები, სავალუტო ბირჟები, ცენტრალური ბანკები, ფირმები, რომლებიც ახორციელებენ საგარეო სავაჭრო ოპერაციებს, საინვესტიციო ფონდები(Investment Fund), საბროკერო კომპანიები(Brokerage Company)დაფიზიკური პირები.

FOREX ვაჭრობის მახასიათებლები:

მაღალი რისკი

მაღალი შემოსავლიანობა

სადღეღამისო ვაჭრობის შესაძლებლობა

1:100 მხარის გამოყენების შესაძლებლობა(Leverage)

წარმატებული ვაჭრობისთვის საჭიროა: ტექნიკური ანალიზის, მენეჯმენტის და ფსიქოლოგიის ცოდნა, სავაჭრო პროგრამებთან მუშაობა

                                                      ბირჟებზე ინვესტირების სასწავლო კურსები
გეპატიჟებით სპეციალისტებს, რომლებსაც აქვთ მატემატიკური, ტექნიკური ან ფინანსურ-ეკონომიური განათლება. ასევე ყველას, ვისაც აქვს სურვილი დაეუფლოს ახალ პროფესიას, რომელიც დაეხმარება მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია და შეიქმნას დასაქმების პერსპექტივა. კურსის ფარგლებში თქვენ დაეუფლებით ფინანსური ბაზრების 3 ძირითად სეგმენტს და შეძლებთ  აქციებით, ვალუტებით და წარმოებული ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში სპეციალიზირებას.
თრეიდერი-საბირჟო ვაჭრობის მონაწილე, რომელიც ყიდულობს ან ყიდის ფასიან ქაღალდებს, ვალუტას, ნედლეულს.
თრეიდერი -არის ახალი პროფესია და თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა იყოთ  ერთ ერთი პირველი სპეციალისტი  ჩვენს ქვეყანაში 
სემინარის თემა:
საფონდო, სასაქონლო და სავალუტო ბირჟები. ინსტრუმენტები. საბირჟო საქმიანობის არსი.

რისკები და შესაძლებლობები. აქტივების ინვესტირების მაქსიმიზირება და რისკების მართვა.                                                         

ვაჭრობა ბირჟებზე.ინტერნეტ–თრეიდინგი. გარიგებების განხორციელების ტექნიკური მხარეები.

პროფესია–თრეიდერი

სასწავლო კურსები:

ბირჟებზე ინვესტირების სასწავლო კურსები განკუთვნილია როგორც დამწყები ასევე მომქმედი ინვესტორებისთვის.

სასწავლო კურსის მიზანი:
ფასიანი ქაღალდების, ვალუტების ტენდენციების შესწავლა.
ფუნდამენტალური ანალიზის როლი ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობისას.
ტექნიკური ანალიზის საფუძვლები. ინდიკატორების,ოსცილატორების,გრაფიკული მოდელების  კომპლექრუსრი გამოყენება.
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები. რისკი-შემოსავლიანობა. 
პორტფელური ინვესტირება.
ინვესტირების ფსიქოლოგიის საფუძვლები.

სასწავლო კურსის შედეგი:
მსმენელი დაეუფლება ბირჟებზე ინვესტირებისთვის საჭირო ცოდნას. 
გრძელვადიან პერიოდში შემოსავლის შექმნა.
მსმენელს შეუძლია გახდეს დამოუკიდებელი ინვესტორი, საინვესტიციო ფონდის, საბროკერო კომპანიის კონსულტანტი, ანალიტიკოსი.
მსმენელი მიიღებ მუშაობის პროცესში რეკომენდაციებს, კონსულტაციებს.

სწავლების ფორმა:ჯგუფური, ინდივიდუალური, ოფისში და დისტანციური.
კურსის ხანგძლივობა 15 საათი
ღირებულება:
2 მსმენელი- 300 ლარი    
3 მსმენელი-250 ლარი
4-6 მსმენელი-180 ლარი
                                                     ინდივიდუალური-500 ლარი
თქვენ გელოდებათ სასწავლო ცენტრი “Somatoza”
თბილისი, ვაჟა ფშაველას 16
ტელ:598 183911,  ელფოსტა: geofinam@yahoo.com     www.somatoza.com


        fizika1
        fizika2
        fizika 3   pasuxebi
        fizika 4
        fizika 5
        fizika 6   pasuxi
        fizika 7   pasuxi.ვალუტებით ვაჭრობისას მნიშვნელოვანია
ლიკვიდურობა და სპრედი.
გამოირჩევა ტრენდული და დიაპაზონური
სავალუტო წყვილები. დიაპაზონურიწყვილია
EURCHF. გამოირჩევა ნედლეულის ბლოკის
ვალუტები,რომელთა
დინამიკა
მნიშვნელოვნად
დამოკიდებულია ქვეყნის საექსპორტო
ნედლეულის დინამიკაზე
(USDCAD, AUDUSD,
 NZDUSD).
ვალუტებით ვაჭრობისას მოცულობა
 განისაზღვრება
 ლოტებით. EURUSD 1ლოტი=100000 EURO. 
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS